Římskokatolická farnost

kostel

Římskokatolická farnost sv. Josefa

Veliš 38, 257 06 Louňovice pod Blaníkem
IČ: 48927643
č.ú.: 194711635/0300

Doručovací adresa:
Husovo náměstí 46, 258 01 Vlašim

Administrátor farnosti

P. Mgr. Miroslav Auxt MAuxt

Kontakt:
  • +420 608 181 358
  • miroslav.auxt@gmail.com
  • Úřední hodiny na faře ve Veliši:
    čtvrtek 14.30 – 16.00 hod. (kromě 1. čtvrtku v měsíci)
  • Otevřený kostel: 1., 3., 5 čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.)
Bohoslužby

HARMONOGRAM FARNOSTI (platný od února 2022)